Publicaties


Aanbestedingen

Bekijk hier de aanbestedingen waarbij de stad Zottegem bekendmaakt dat ze een opdracht wil laten uitvoeren.

Adviesraden

Wilt u mee bouwen aan de toekomst van Zottegem? Dat kan via verschillende gemeentelijke adviesraden en beheersorganen.

Agenda's, notulen en lijstbesluiten

Bekijk hier de notulen en de lijstbesluiten van het schepencollege en de gemeenteraad en de agenda's van de gemeenteraad en de OCMW-raad.

Audioverslagen

Beluister hier de audioverslagen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.

Beleidsrapporten

De beleidsverklaring, een financieel meerjarenplan. Uw stadsbestuur gaat niet over één nacht ijs en heeft een duidelijke toekomstvisie voor de stad.

Haalbaarheidsstudies

Met een haalbaarheidsstudie wordt de haalbaarheid van een beleid of project geanalyseerd.

Infoblad

Driemaandelijks geeft Stad Zottegem een infoblad uit met 64 pagina's over het reilen en zeilen in uw stad. Herlees hier de laatste edities.

Nieuws

De stad Zottegem speelt kort op de bal. We houden u graag op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Nieuws heet van de naald leest u hier.

Openbare onderzoeken, vergunningen en meldingen

Een overzicht van de lopende openbare onderzoeken, vergunde dossiers en meldingen.

Oprichtingsakten en statuten

Alle oprichtingsakten, statuten en statutenwijzigingen worden hier chronologisch opgelijst.

Rechtspositieregeling

De rechtspositieregelingen voor het personeel van de stad en het OCMW omvat onder meer de loopbaan, het salaris en de verloven.

Reglementen

Naast verkeersreglementen, politiereglementen en GAS-boetes legt de gemeenteraad ook de belastingen en retributies vast.

Verslagen adviesraden

De stad Zottegem draagt inspraak hoog in het vaandel. Hier vindt u de verslagen van de adviesraden.