Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties

PublicatiesAanbestedingen

Bekijk hier de aanbestedingen waarbij de stad Zottegem bekendmaakt dat ze een opdracht wil laten uitvoeren.

Audioverslagen

Beluister hier de audioverslagen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.

Bekendmakingen en openbare raadpleging

Bekijk hier de beslissingen van het college, de gemeenteraad, vast bureau, de politieraad, raad van bestuur AGB, ...

Beleidsrapporten

De beleidsverklaring, een financieel meerjarenplan. Uw stadsbestuur gaat niet over één nacht ijs en heeft een duidelijke toekomstvisie voor de stad.

Corona infopagina

Stad Zottegem volgt de evolutie van de coronacrisis op de voet. Hier kan je alle nuttige informatie terugvinden.

Haalbaarheidsstudies

Met een haalbaarheidsstudie wordt de haalbaarheid van een beleid of project geanalyseerd.

Nieuws

De stad Zottegem speelt kort op de bal. We houden je graag op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Nieuws heet van de naald lees je hier!

Nieuwsbrief Zottegem

Benieuwd naar het nieuws uit Zottegem? Schrijf je in op onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Openbare onderzoeken, vergunningen en meldingen

Een overzicht van de lopende openbare onderzoeken, vergunde dossiers en meldingen.

Oprichtingsakten en statuten

Alle oprichtingsakten en statuten van AGB, adviesraden en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden vind je hier.

Rechtspositieregeling

De rechtspositieregelingen voor het personeel van de stad en het OCMW omvat onder meer de loopbaan, het salaris en de verloven.

Reglementen

Naast verkeersreglementen, politiereglementen en GAS-boetes legt de gemeenteraad ook de belastingen en retributies vast.

Stadsmagazine

Driemaandelijks geeft Stad Zottegem het stadsmagazine uit waarin we jou informeren, een platform bieden en de liefde voor onze stad in de kijker zetten. Herlees hier de laatste edities!

Verslagen adviesraden

De stad Zottegem draagt inspraak hoog in het vaandel. Hier vind je de verslagen van de adviesraden.