Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Over Zottegem  /  Een vleugje geschiedenis  /  Beeldbepalend tegeltableau

Beeldbepalend tegeltableau


Beeldbepalend tegeltableau in het kader van de 70ste verjaardag van de Bevrijding van Zottegem
Op de hoek van de Ledebergstraat en de Meire werd een beeldbepalend tegeltableau aangebracht. Het werd ‘project 4414’ gedoopt en het memoreert de 70ste verjaardag van de Bevrijding van Zottegem. Het werd op vrijdag 4 september 2015 officieel ingehuldigd.
Tegeltableau
Foto: Viviane Van Cleemput
 
Kader
De SHM Denderstreek nam de dienst Cultuur van de stad Zottegem onder de arm om een "kunstwerk” te realiseren op de gevel van haar eigendom op de hoek Meire-Ledebergstraat.
Met directeur Eddy De Vlieger was afgesproken een concept uit te werken in het kader van de 70ste verjaardag van de Bevrijding van Zottegem. Precies op de plek waar het pand staat, lieten immers 4 burgers op 3 september 1944 het leven.
Na ruggespraak met schepen van Cultuur Sandra De Roeck, werd er gepolst bij de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst.
 
Concept
Hanne Lamon (fotografie), Linda Weyn en Sarah Deschepper (keramiek) werkten een project uit waarbij niet de dramatische gebeurtenissen op een confronterende manier worden getoond, maar waarbij eerder wordt verwezen naar de veerkracht van de mens.
Met het kunstwerk wordt de veerkracht aangetoond van een gemeenschap die er in slaagt om de gruwelijke herinneringen van de oorlog langzaamaan om te zetten in mooie herinneringen. Iedereen is bekend met de dramatische geschiedenis van de tweede oorlog maar de kunstenaars zijn te jong om herinneringen te hebben aan die tijd. Ze hebben enkel herinneringen aan de verhalen van hun ouders en grootouders. Vandaar het concept.
Concreet werden, grotendeels uit de verzameling van het Centrum voor Streekgeschiedenis, foto’s met vooral familiale gebeurtenissen geselecteerd uit de periode 1935-1955, voor zover mogelijk ook met foto’s van mensen uit de onmiddellijke omgeving van de plek van het drama in 1944. Hiermee werd één beeld samengesteld dat opgebouwd is uit kleine verhalen. Het globale beeld is een foto van arbeiders die werken aan de textielfabriek Schockaert: twee mensen die naar beneden kijken en luisteren naar de verhalen.
De donkere foto’s onderaan het beeld symboliseren de verhalen van heel kort na de oorlog. Naarmate we verder vorderen in de tijd worden de verhalen enthousiaster en lichter, wat zich vertaalt in de kleuren van de foto.
De beelden werden gedigitaliseerd en aangebracht op keramische tegels. Het resultaat is een beeldbepalend tegeltableau waarmee de Zottegemse gemeenschap in het algemeen en de buurbewoners in het bijzonder ongetwijfeld een grote verbondenheid zullen voelen. Het is bovendien een tableau dat ook herkenbaar is "voor wie niet in Zottegem woonde, woont of zal wonen”.
Kiwanis Zottegem
Heel wat mensen/instellingen hebben samengewerkt aan dit project: de Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek, de stad Zottegem, de Academie voor Beeldende Kunst, het Centrum voor Streekgeschiedenis, Maatwerktegels Nl, tegelzetter Peter Van Hoywegen en de Zottegemse gemeenschap.
Zowel de concrete realisatie als de financiering van het project hadden heel wat voeten in de aarde, bij zoverre dat het tableau pas in 2015 kon worden gerealiseerd. Voor de financiering stonden aanvankelijk de SHM Denderstreek en de stad Zottegem in, maar het project zou niet mogelijk zijn geweest zonder de substantiële steun van Kiwanis Zottegem, die hier een meer dan bijzondere vermelding verdienen.
 
© Danny Lamarcq
Tegeltableau voet