Het Art Decopatrimonium van Zottegem omvat villa's, woningen, industriële panden en winkelpuien uit de periode 1930-1940.

Een paar schitterende villa's staan in de Grotenbergestraat. Een prachtvoorbeeld is "Villa Cousy" (huisnummer 35), in 1929 gebouwd naar plannen van de Gentse architect Aimé De Groote voor Louis Cousy, schoenfabrikant. Deze riante villa mogen we gerust het etiket driedimensionaal opspelden: voor-, achter- en linkerzijgevel zijn vrijwel evenwaardig. De architect gebruikte versieringselementen in overvloed, zowel in het stucwerk, het glas-in-lood, als in het metselwerk. Bijzonder in het oog springen het mannenhoofd in de top van de puntgevel en het prachtig uitgewerkte portiek. In dezelfde straat (huisnummer 84) staat de grote villa onder schilddak, omstreeks 1935 gebouwd voor kachelfabrikant Albert Van Herzele, met als meest opvallende element de middenpartij van de voorgevel. Andere belangrijke voorbeelden zijn de villa in de Broeder Mareslaan nr. 105 (architect Oscar Van Cauwenberghe, 1931), de villa in de Zuidstraat nr. 42 (architect A. Coen, 1933), het pand Kapellestraat nr. 28 (architect Lode Sanglet) en de twee imposante villa's aan de Bruggenhoek, beide getekend door de Gentse architect Gerald Hoge. De eerste (huisnummer 31) werd in 1936 gebouwd voor brouwer Gilbert De Meyer; de tweede (huisnummer 44) in 1938 voor textielfabrikant Jacques Cantaert.

Meer eenvoudige woningen met Art Decokenmerken vinden we onder meer in de Zuidstraat (nr. 45, architect Oscar Van Cauwenberghe, 1932), in de Godveerdegemstraat (nrs. 34-36), in de Laurens De Metsstraat (nr. 36, architect Lode Sanglet, 1933, met schitterende glasramen) en op de Meerlaan (nr. 82, architect Oscar Van Cauwenberghe, 1933).

Inzake het industriële patrimonium kunnen we niet voorbijgaan aan de voormalige brouwerij "De Klok" in 1933 opgetrokken naar plannen van de Gentse architect Verlé, en aan de garage "Schotte", Meerlaan 178. Twee andere pareltjes, met name de voormalige garage "Schotte-Opstall" in de Laurens De Metsstraat nr. 50 en het pand van de firma Schotte op de Markt, werden in de loop van de jaren grondig verminkt.

Ook winkelpuien bleven bewaard. Een bijzonder fraai voorbeeld vormt het huis op de hoek van de Zavel en de Hoogstraat, met een prachtig vensterregister in glas-in-lood. Het meet 350 bij 80 cm en beeldt Roodkapje en de Wolf af : zonder meer de climax inzake Art Deco in de Egmontstad.
 
© Danny Lamarcq

Voor uitgebreide informatie verwijzen we naar Koenraad De Wolf, Art Nouveau & Art Deco in de architectuur te Zottegem, Kultureel Jaarboek van de Provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen 20, Gent, 1982.