Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Over Zottegem  /  Een vleugje geschiedenis  /  3000 jaar Zottegem

3000 jaar Zottegem


Het bewogen verhaal van elf dorpen in Zuid-Oost Vlaanderen
Het is een ondankbare taak de geschiedenis van een gemeente in een paar bladzijden samen te vatten. Helemaal té gek wordt het als die historiek slaat op 11 dorpen. Sinds 1971 mocht het 'kleine' Zottegem immers het omliggende platteland, bestaande uit Elene, Erwetegem, Godveerdegem, Grotenberge, Leeuwergem, St.-Goriks-Oudenhove, Strijpen en Velzeke- Ruddershove, in zijn vaandel voeren. En in '77 kwam daar nog een flinke hap van Oombergen en St.-Maria-Oudenhove bij.
 
Niettemin willen we een poging ondernemen om in grote lijnen de historiek van het gebied, dat nu deel uitmaakt van de gemeente Zottegem, te schetsen. Verwacht van ons evenwel geen gedetailleerde historiografie. Wie hier allemaal de lakens uitdeelde of hoe de verschillende gemeentenamen geïnterpreteerd en verklaard worden, zal je in deze bijdrage nauwelijks terugvinden.
 
We beperken ons veeleer tot een schets van de krachtlijnen van drieduizend jaar Zottegemse geschiedenis. Hierbij gaat onze aandacht (in zgn. 'kaderstukjes') tevens naar datgene waarvan nog tastbare sporen terug te vinden zijn en bovendien toeristisch attractief is. Het spreekt voor zich dat we bij het uitschrijven van deze 'verkenning' door Zottegem ruim gebruik maakten van wat anderen vóór ons op papier zetten. In het kader van deze bijdrage was het evenwel ondoenbaar systematisch naar hun arbeid te verwijzen.