Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Klokkenluiders en onregelmatigheden  /  Welke inbreuken kan je melden?

Welke inbreuken kan je melden?


Het Bestuursdecreet definieert het begrip ‘inbreuk’ als een handeling of nalatigheid die onrechtmatig is of het doel of de toepassing van de regelgeving ondermijnt.

Een klokkenluidersmelding kan dus gaan over inbreuk op een regelgeving die op het lokale bestuur van toepassing is, die zich feitelijk of mogelijks al heeft voorgedaan of die zeer waarschijnlijk zal plaatsvinden. Een melding kan ook gaan over pogingen tot het verhullen van inbreuken binnen het lokaal bestuur Zottegem waar je werkt, hebt gewerkt of gesolliciteerd hebt of binnen een andere overheidsinstantie waarmee je in de context van jouw werk mee in contact is geweest.

Onderscheid met klacht

Een klokkenluidersmelding gaat over de melding van informatie over inbreuken die verkregen is in een werkcontext waarbij je na de melding het risico op represailles loopt. De klokkenluidersregeling biedt dus een bescherming als je economisch kwetsbaar bent tegenover iemand van wie je afhankelijk bent voor jouw werk.

Als er geen sprake is van een werkgerelateerde machtsongelijkheid, zoals bij burgers, is de bescherming tegen represailles niet nodig. Burgers kunnen gebruik maken van de klachtenregeling.

Klachten hebben een handeling of de werking van een overheidsinstantie als onderwerp. Klokkenluidersmeldingen zijn strikter afgelijnd. De melding van een inbreuk gaat over een handeling of nalatigheid die voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden:

  • ze is onrechtmatig
  • ze ondermijnt het doel of de toepassing van regelgeving.