Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Het bestuur  /  Vast bureau

Vast bureau


Het vast bureau bereidt de beraadslagingen en besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad) voor en voert deze besluiten uit. 
 
Het vast bureau heeft ongeveer dezelfde taken als het college van burgemeester en schepenen, maar is het uitvoerend orgaan van de raad voor maatschappelijk welzijn in plaats van de gemeenteraad. Het spitst zich toe op het openbaar welzijn in plaats van de stad. Het is bevoegd voor het financiële beheer, het eigen personeel en plaatsingsprocedures.
 
Vanaf 1 januari 2019 zijn de leden van het college eveneens de leden van het vast bureau. Zij nemen dezelfde rang in als de rang die ze innemen als schepen. De burgemeester is voorzitter van het vast bureau. De algemeen directeur zorgt voor de opmaak van het verslag en de notulen.

Het vast bureau vergadert iedere maandag en telkens als het noodzakelijk is. Deze zittingen zijn niet openbaar. De besluiten kan je wel raadplegen. 

Samenstelling vast bureau

Bekendmakingen vast bureau