Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Het bestuur  /  Raad voor maatschappelijk welzijn

Raad voor maatschappelijk welzijn


De raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad) bepaalt het beleid van het OCMW en kan daarvoor algemene regels vaststellen. De raad beschikt over de volheid van bevoegdheid voor de aangelegenheden die aan het OCMW zijn toevertrouwd.
 
Het aantal raadsleden is afhankelijk van het inwonersaantal. De raad van maatschappelijk welzijn van Zottegem bestaat uit 29 leden (idem als de leden van de gemeenteraad). De raad komt 10 keer per kalenderjaar samen, onder leiding van de voorzitter. De zittingen zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. Enkel als er over personen gesproken wordt, vergadert de raad in geheime zitting.

Samenstelling rvmw

Bekendmakingen rvmw

Audioverslagen rvmw