Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Het bestuur  /  College  /  Samenstelling van het college

Samenstelling van het college


Het college van burgemeester en schepenen, ofwel kortweg college, is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de stad. Het bestaat uit de burgemeester, zes schepenen en de algemeen directeur. Vanaf 1 januari 2019 zijn de collegeleden eveneens de leden van het vast bureau van het OCMW.

De burgemeester is voorzitter van het college en leidt de zittingen. Behalve een aantal bevoegdheden als lid van het college heeft de burgermeester nog een aantal specifieke functies als hoofd van de politiediensten en als verantwoordelijke voor de openbare orde en rust. De algemeen directeur bereidt de vergaderingen voor en is verantwoordelijk voor de notulering. 

Matthias Diependaele (N-VA) is titelvoerend burgemeester van Zottegem. Gedurende zijn mandaat als Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed wordt hij vervangen door waarnemend burgemeester Evelien De Both.

 

Burgemeester: Evelien De Both (N-VA)

AC Sanitary, Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem
Tel: 0494 80 86 62

Bevoegdheden:
algemene leiding en coördinatie – briefwisseling – college – personeelsbeleid – veiligheid, politie en brandweer
Spreekuur:
mogelijk op afspraak, op dinsdag van 9.00 uur tot 12.00 uur
2022_Evelien De Both foto 2

Eerste schepen: Leen Goossens (CD&V)

AC Sanitary, Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem
Tel: 0470 74 85 54

Bevoegdheden:
begraafplaatsen – financiën – groenonderhoud – kerkfabrieken – landbouw – leefmilieu      
Spreekuur:
mogelijk op afspraak, op vrijdag

 2022_Leen Goossens foto 2

Tweede schepen: Lieselotte De Roover (CD&V)

AC Sanitary, Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem
Tel: 0499 14 72 35

Bevoegdheden:
burgerlijke stand & bevolking – cultuur – erfgoed – jeugd – onderwijs
Spreekuur:
mogelijk op afspraak
2022_Lieselotte De Roover foto 2 

Derde schepen: Evert De Smet (N-VA)

AC Sanitary, Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem
Tel: 0498 29 84 82

Bevoegdheden:
deelgemeenten – dierenwelzijn – feestelijkheden – ontwikkelingssamenwerking – patrimonium – ruimtelijke ordening  –toerisme – verkiezingszaken 
Spreekuur: 
mogelijk op afspraak
 2022_Evert De Smet foto 2 

Vierde schepen: Brecht Cassiman (N-VA)

AC Sanitary, Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem
Tel: 0479 21 88 60

Bevoegdheden:
AGB – citymarketing – communicatie – digitalisering – lokale economie – middenstand – sport 
Spreekuur:
mogelijk op afspraak
 2022_Brecht Cassiman foto 2

Vijfde schepen: Jenne De Potter (CD&V)

Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst
AC Sanitary, Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem
Tel: 0473 96 74 42

Bevoegdheden:
huisvesting – senioren – sociale zaken – eenzaamheid - tewerkstelling
Spreekuur:
mogelijk op afspraak

2022_Jenne De Potter foto 2
 

Zesde schepen: Cynthia Van den Steen (N-VA)

AC Sanitary, Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem
Tel: 0499 11 50 37

Bevoegdheden:
openbare werken – verkeer en mobiliteit
Spreekuur:
mogelijk op afspraak
2022_Cynthia Van den Steen_foto 2

Algemeen directeur: Sandra De Roeck

AC Sanitary, Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem
Tel: 09 364 64 52

Spreekuur:
mogelijk op afspraak