Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Het bestuur  /  College

College


Het college van burgemeester en schepenen, ofwel kortweg het college, is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de stad. Het staat in voor de voorbereiding van de dossiers van de gemeenteraad, het uitvoeren van deze beslissingen, het dagelijks beheer van de stad en haar eigendommen, het toezicht op de stadswerken en het stadspersoneel. 

Het college neemt beslissingen als een collegiale entiteit. Dit wil zeggen dat de leden samen verantwoordelijk zijn. Het college neemt dan ook enkel samen beslissingen. Er is wel een taakverdeling, elke schepen volgt dossiers op in bepaalde domeinen.

Het college vergadert in principe wekelijks, op maandag. Deze zittingen zijn niet openbaar. De besluiten kan je wel raadplegen.
Wil je de burgemeester of één van de schepenen spreken, dan kan je hiervoor een afspraak maken.

Samenstelling van het college

Bekendmakingen college