Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Het bestuur  /  Bijzonder comité sociale dienst

Bijzonder comité sociale dienst


Het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. Het comité kan het bestuur adviseren inzake het sociaal beleid, maar neemt vooral beslissingen rond individuele dienstverlening en maatschappelijke integratie. Het gaat bijvoorbeeld over de toekenning van een leefloon, ondersteuning voor mensen met schulden of een voorschot op de werkloosheidsvergoeding.

De OCMW-raadsleden verkiezen de voorzitter en de acht leden van het BCSD. Het aantal zetels dat elke politieke lijst toegewezen krijgt in het BCSD wordt bepaald in verhouding tot het aantal zetels dat elke lijst heeft binnen de OCMW-raad. Het comité vergadert in principe om de vier weken. De vergaderingen zijn niet openbaar.

Samenstelling BCSD