Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Bouwprojecten  /  Verbouwing sociaal huis en verhuis Huis van het Kind

Verbouwing sociaal huis en verhuis Huis van het Kind


Het stadsbestuur van Zottegem ontrolt de plannen voor de welzijnscampus op de site van de Deinsbekestraat. Het sociaal huis wordt grondig verbouwd zodat er ruimte wordt gecreëerd om de diensten actief binnen Huis van het Kind Zottegem onder te brengen. Ook de voedselbedeling van Lichtpunt komt naar de welzijnscampus. Met de verbouwing brengt het stadsbestuur alle sociale dienstverlening samen op één locatie in centrum Zottegem.

We beslisten om een vernieuwde welzijnscampus te creëren omwille van een aantal redenen. Zo voldoet het pand dat Huis van het Kind huurt niet meer aan de noden van de bezoekers. Het pand is verouderd en maakt het moeilijk voor de medewerkers om een vlotte en moderne dienstverlening te bieden. Ook de huidige ligging buiten het centrum is niet ideaal, het verhoogt de drempel voor bezoekers.

We gingen op zoek naar een duurzame oplossing. Het Huis van het Kind wordt ondergebracht op dezelfde locatie als het sociaal huis, in een gebouw in eigen beheer, als deel van ons patrimonium. De site van de Deinsbekestraat is de ideale oplossing. Het is centraal gelegen, makkelijk bereikbaar en biedt voldoende parkeermogelijkheden. Deze keuze maakt het voor de burger ook makkelijker doordat we al onze sociale dienstverlening samen brengen onder één dak.

Verbouwingsplannen

De creatie van de welzijnscampus bestaat uit enkele belangrijke aspecten:

  • Een eerste aspect is de renovatie van het sociaal huis: alle burelen verhuizen naar de bovenverdieping en worden opgefrist. Ze krijgen een hedendaagse inkleding met voldoende ruimte voor persoonlijk begeleiding en met respect voor de privacy van de bezoekers cliënteel.
  • Ten tweede biedt de renovatie een nieuw onderkomen voor Huis van het Kind. De benedenverdieping wordt de nieuwe thuis van alle diensten actief in Huis van het Kind. Deze diensten zijn: ZIBO, Twinkeltje, De Katrol, Infopunt Ouders, Dienst voor Gezinsopvang, Wiegwijs en Kind en Gezin.
  • ZIBO (Zottegems Initiatief voor Buitenschoolse opvang) krijgt een nieuwe stek op een wel heel unieke locatie: de kapel van het OCMW. De diensten en activiteiten die momenteel in de kapel plaatsvinden verhuizen naar het woonzorgcentrum. Zo is het voor bewoners makkelijker om de diensten bij te wonen. We herbestemmen de kapel met respect voor het verleden. We maken er een moderne, aangename speelruimte van met grote ramen die uitzicht geven op de tuin. Op de nieuwe locatie krijgt ZIBO een hedendaagse inrichting die helemaal afgestemd is op buitenschoolse kinderopvang. Het wordt een mooie troef op onze welzijnscampus waar kinderen naar hartenlust kunnen ravotten in een prachtig kader.
  • Tot slot biedt de welzijnscampus ook een nieuw onderkomen aan Lichtpunt vzw, dat momenteel in de Groenstraat gevestigd is. Door ook de voedselbedeling te integreren op de campus, wordt de werking van dichtbij mee ondersteunt.

Toekomstgerichte keuze

We hechtten veel belang aan dit renovatieproject. We focussen op samenwerking over onze diensten heen en daar blinkt dit project in uit. Door de komst van een welzijnscampus vlakbij het woonzorgcentrum en dagverzorgingscentrum Egmont, centraliseren we alle sociale dienstverlening in hartje Zottegem. We kiezen bewust voor een centrale locatie in onze stad die makkelijk bereikbaar is en waar zoveel mogelijk welzijnspartners verzameld zijn om met vereende krachten de cliënt ondersteuning op maat te kunnen bieden. Het wordt een campus die niet alleen toegankelijker is maar ook een moderne uitstraling heeft die gericht is op de toekomst.

Timing

Het bouwdossier is afgerond en de aanvraag omgevingsvergunning lopende. Einde mei wordt gestart met het opmaken van het aanbestedingsdossier wat betreft de ruwbouwwerken. Als alles volgens plan verloopt, is de start van de verbouwingswerken voorzien ten laatste begin volgend jaar. Deze zullen meer dan een jaar duren. Het stadsbestuur verwacht in het voorjaar van 2024 de deuren van de vernieuwde welzijnscampus te openen.

welzijnscampus-2-fwBDA1

welzijnscampus-1-QIriQ2