Milieu- en Klimaatraad

Contactgegevens

Milieudienst stad Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem
09 364 65 13
milieu@zottegem.be 

Samenstelling

Er wordt werk gemaakt van een nieuwe Milieu- en klimaatraad. Sinds mei 2019 engageren alle 21 steden en gemeenten uit Zuid-Oost-Vlaanderen zich in het project "Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen.” Samen met de provincie Oost-Vlaanderen, Solva en Streekoverleg gaan alle deelnemende gemeenten voor een vermindering van 40% Co²- uitstoot op hun grondgebied tegen 2030. 

Bij de opmaak van het klimaatplan werden alle Zottegemnaren uitgenodigd op een ‘Klimaattafel’. Een participatiemoment waarbij iedereen de mogelijkheid kreeg om zijn of haar ideeën voor een klimaatvriendelijke stad voor te stellen. De opkomst was bijzonder succesvol en daar werd de kiem gelegd voor een vernieuwing van de verouderde milieuraad en de opstart van een frisse Milieu- en Klimaatraad.
 
Want één ding is zeker: de klimaatverandering kunnen we niet meer terugdraaien. Maar we kunnen wel nog maatregelen nemen om de gevolgen ervan in te perken en onze stad klimaatrobuust maken. De oprichting van een adviesorgaan in onze stad past in dat plaatje. Een Milieu- en Klimaatraad zal een nuttig instrument zijn om dieper in te gaan op milieu-, duurzaamheids- en klimaatkwesties. Maar daar stopt het niet. Naast het vervullen van een adviserende rol naar het stadsbestuur toe voor alles wat duurzaamheid, milieu en klimaat aangaat, zullen inspirerende ideeën ook echt vorm krijgen. Het doel van adviesraad is dus om zowel voorstellen te doen, advies te geven aan het stadsbestuur maar ook om initiatief te nemen om deze voorstellen ook effectief te organiseren in samenwerking met de stad.

Kandidaturen

Stad Zottegem nodigt alle verenigingen uit die werken rond de thema’s natuur, milieu en/of klimaat. Ook scholen, vormingsorganisaties en beroepsorganisaties krijgen een plaats binnen de raad. Maar we gaan nog verder. Door het enthousiasme aan de Klimaattafels heeft het stadsbestuur beslist om actief op zoek te gaan naar geëngageerde burgers! 

Wil jij je schouders hieronder zetten en heb je voeling met duurzaamheid, natuur, klimaat, …? En wil je mee helpen om het milieu- en klimaatbeleid in onze stad kleur te geven? 
 
Dien dan voor 1 oktober 2020 je kandidatuur in via mail naar milieu@zottegem.be, of per brief naar Dienst Milieu, Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem. Het College van Burgemeester en Schepenen selecteert hieruit enkele kandidaten. In november 2020 zal de samenstelling ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad.