Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Adviesraden

Adviesraden


Via de adviesraden gaat het bestuur in dialoog met de burger. De adviesraden adviseren het bestuur over het beleid van de stad. Ze kunnen zelf ook initiatieven nemen of voorstellen uitwerken. Een adviesraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van verenigingen, belangengroepen en experts.

Beheerraad CC Zoetegem & Bib

Ondersteunt de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen bij het beheer van CC Zoetegem & de Bibliotheek.

Cultuurraad

De cultuurraad wordt betrokken bij de voorbereiding en de uitvoering van het cultuurbeleid van de stad.

Dierenwelzijnsraad

De Dierenwelzijnsraad neem initiatieven die het welzijn van dieren bevorderen en biedt hulp aan dieren in nood.

GECORO

De Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening adviseert het schepencollege of de gemeenteraad bij het ruimtelijk beleid van de stad.

Gezinsraad

De gezinsraad komt op voor de belangen van het gezin en adviseert het bestuur bij alles wat hiermee te maken heeft.

GROS

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelings-Samenwerking streeft naar duurzame ontwikkeling en werkt rond de Noord-Zuidproblematiek.

Jeugdraad

De jeugdraad is de spreekbuis van de Zottegemse jeugd in het stadsbestuur. Ze geeft advies en organiseert tal van activiteiten.

Lokaal Overleg Kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) adviseert het bestuur inzake beleid kinderopvang en de uitvoering ervan.

Middenstandsraad

Adviesorgaan dat het bestuur inlicht over de noden en de verlangens van de zelfstandigen en zo streeft naar een ondernemersvriendelijke stad.

Milieu- en Klimaatraad

De milieu- en klimaatraad overlegt, adviseert en behartigt alles wat te maken heeft met een klimaatgezond Zottegem.

Mobiliteitsraad

De mobiliteitsraad adviseert bij alles wat te maken heeft met verkeer en mobiliteit, met als doel een verkeersveilig Zottegem.

Raad voor personen met een beperking

Ervaringsdeskundigen behartigen via deze raad de belangen van personen met een handicap.

Seniorenraad

Behartigt de belangen van alle senioren in Zottegem via overleg met en advies aan het stadsbestuur.

Sportadviesraad

De sportadviesraad heeft als doel om sport, beweging en het openluchtleven in de stad Zottegem te bevorderen.

V.V.V. Zottegem

De Vereniging voor VreemdelingenVerkeer adviseert en ondersteunt het toeristische beleid van de stad en beheert het Museum voor Folklore.