Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Achter de schermen  /  Tubbeproject: Dubbelinterview wzc Egmont

Tubbeproject: Dubbelinterview wzc Egmont


Sinds januari is het woonzorgcentrum Egmont als enige in de regio geselecteerd om Tubbe uit te rollen. Tubbe is een Scandinavisch organisatie- en beheermodel voor ouderenzorg dat bewoners zeggenschap geeft over hun dagelijks leven en de plek waar ze wonen. We konden spreken met directrice Kelly de la Ruelle en hoofdverpleegkundige Elisah Mory, twee dames die hun schouders zetten onder het nieuwe model.

Dag Kelly, jij bent sinds 2021 directrice in het wzc. Wat veranderde er sindsdien?

Kelly: “2021 was echt een nieuwe start voor het wzc Egmont. Zo ben ik in 2021 als vaste directrice in huis aan de slag gegaan. Als gerontoloog heb ik een uitgesproken visie op ouderenzorg en daar horen grootse plannen bij, zoals het Tubbeproject. In 2021 schreven we trouwens een nieuwe missie en visie. We deden dat samen met onze medewerkers, bewoners en familie. Het werd een jaar waar we verandering bij de hand pakten. In alles wat we doen laten we ons leiden door onze vier kernwaarden: transparantie, respect, professionaliteit en betrokkenheid.”

infoblad-sept-2022_tubbe-foto-3-ekfuo1

De waarde betrokkenheid wordt in het Tubbeproject echt naar voren geschoven?
Elisah: “Klopt, om het project zo goed mogelijk te laten verlopen werden ook een stuurgroep en werkgroep opgericht. Het basisprincipe van het Tubbemodel is dat onze bewoners mee beslissen hoe ze hun leven leiden. Daarom werd de klassieke bewonersraad omgevormd tot een interactief gebeuren. Waar we na een informatief gedeelte een-op-een aan de slag gaan met onze bewoners. Zo ontdekken we wat voor hen van belang is. We bundelen de belangrijkste punten en zetten die om in een concreet actieplan. Die acties worden dan op een volgende bijeenkomst geëvalueerd.”

Volgden er al concrete veranderingen uit die werkgroepen?
Kelly: “Ja absoluut, de meest ingrijpende verandering ervaren onze medewerkers en bewoners door het verkleinen van de afdelingen van vier naar zes. De grote meerwaarde is dat onze bewoners de medewerkers beter kennen en omgekeerd. Dit zorgt er echt voor dat de kwaliteit van de zorg toeneemt en er een duurzame relatie ontstaat tussen het personeel, de bewoners en
hun familie. Een verandering die onze bewoners nog meer centraal zet. Het wonen, het leven en het verhaal van de bewoners spelen een centrale rol. Hun verleden nemen we mee om de dagen zo zinvol mogelijk in te vullen. Een invulling waar ze bij betrokken worden en die zij vormgeven. We willen een huis zijn waar iedereen zich goed en gewaardeerd voelt. Die zinvolle dagbesteding zetten we samen op met de woonleefbegeleiders, reactivatiemedewerkers en een psycholoog die we binnenkort aanwerven. Met deze nieuwe maatregelen en het invoeren van het Tubbemodel besteden we aandacht aan het mentaal en psychologisch welzijn van onze bewoners.”
Elisah: “Een belangrijk element van een thuis is ook het maaltijdgebeuren. Daarom hervormden we ook de maaltijdbedeling in ons wzc. Onze bewoners kiezen zelf wat, hoeveel en wanneer ze willen eten. Het maaltijdgebeuren is nu echt een sociaal gebeuren. Zoveel mogelijk bewoners eten samen in hun leefruimte en ontmoeten er elkaar. We laten de borden die kant en klaar uit de keuken komen achter ons tijdens het ontbijt en komen langs met buffetkarren met keuzes op het moment zelf. We plannen ook om de warme maaltijden op deze manier aan te pakken. De keukenmedewerkers gaan mee naar de afdelingen om de bewoners te leren kennen. Biefstukken worden ter plaatse gebakken op de wijze die de bewoner wil. En als leuke extra smullen ze van verse frietjes gesneden door de bewoners zelf.”

Tijdens de uitrol van het Tubbemodel krijgen jullie ook ondersteuning van de Koning Boudewijnstichting. Hoe gaat dat precies in zijn werk?
Elisah: “Samen met de Koning Boudewijnstichting hebben we bepaald hoe Tubbe bij ons toegepast wordt. Het Tubbemodel is voor elk woonzorgcentrum verschillend. Elke stap hierbij gebeurt in nauwe samenwerking met alle medewerkers, de bewoners en hun familie. Ook een expert in de materie denkt mee na en bouwt samen met het wzc aan het project. Om de twee maand krijgen we daarom een coachingmoment vanuit de Koning Bodewijnstichting, waar we samen evalueren hoe Tubbe verloopt en waar we kunnen groeien. Eind juni hadden we een intervisiemoment waar de actiepunten voor de komende maanden vastgelegd werden.
De bewoners beslissen tijdens zo een activiteitennamiddag zelf aan wat ze deelnamen. Iemand die vroeger groene vingers had, kiest er dan bijvoorbeeld voor om bloemen te planten of zelfs groenten te kweken in onze tuin.
infoblad-sept-2022_tubbe-foto-1-PHqzc2

Jullie bezorgden ook beeldmateriaal van een activiteitennamiddag volgens het Tubbemodel. Hoe gaat dat in zijn werk?
Elisah: “De bewoners beslissen tijdens zo een activiteitennamiddag zelf aan wat ze deelnemen. Iemand die vroeger groene vingers had, kiest er dan bijvoorbeeld voor om bloemen te planten of zelfs groenten te kweken in onze tuin. Iemand die vroeger altijd aan het klussen was, vernieuwt dan een schommelstoel. Ook de breinaalden zijn een vaak gekozen activiteit waar velen zichtbaar van
genieten!”
Kelly: “Absoluut, Tubbe zorgt voor veel stralende gezichten in ons wzc. Het is fijn om de senioren in ons wzc te zien genieten van de keuzes die ze zelf maken, iets waar veel bewoners in een woonzorgcentrum naar snakken. Ik wil ook onze medewerkers bedanken om hun schouders onder het project te zetten. Tubbe zorgt er niet alleen voor dat bewoners een warme thuis krijgen, maar ook de werknemers komen terecht in een positieve omgeving. Een team dat een groot hart heeft voor de zorg en ondanks de krapte in de zorg elke dag de bewoners een thuisgevoel geven.”

Een team om terecht fier op te zijn dus! Bedankt dames voor dit interview.

infoblad-sept-2022_tubbe-foto-2-CZVQs3