Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Achter de schermen  /  Dubbelinterview korpschefs

26 mei 2023

Dubbelinterview korpschefs


Verandering op til in de politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem. Op 1 juli gaat korpschef Jan De Sutter met pensioen en geeft hij de fakkel door aan korpschef Tom De Saveur. We spraken met hen over hun carrière, het korps en de uitdagingen voor de toekomst.

de-sutter-7Shil1

Jan De Sutter

Korpschef tot 1 juli 2023

de-saveur-yigKP2

Tom De Saveur

Korpschef vanaf 1 juli 2023

Hoe ziet jullie carrière eruit?

DE SUTTER: Ik heb een opleiding gevolgd tot Rijkswachtofficier en ben afgestudeerd in 1985 aan de Militaire School in Brussel. Aan het begin van mijn carrière heb ik een jaar gewerkt bij wat men toen de tweede mobiele groep Antwerpen noemde. Na een bijkomende opleiding Pers & Communicatie ben ik verhuisd naar de dienst Externe Relaties in Brussel. Vervolgens ben ik overgestapt naar een logistieke functie, die ik tot 2008 heb uitgeoefend. In die periode heb ik ook mijn majoorsexamen afgelegd. In 2008 kreeg ik dan de kans om korpschef te worden van deze zone. Voor mij was dat volledig nieuw, wat zowel voor- als nadelen heeft. Ik heb op korte tijd heel veel moeten leren. Zo was ik een week na mijn eedaflegging al Commandant Ordedienst op Rock Zottegem. Gelukkig kan je in zo’n periode altijd rekenen op een groep naaste medewerkers met veel operationele ervaring.

DE SAVEUR: Ik heb net als mijn collega de opleiding tot Rijkswachtofficier gevolgd. Toen ik begon te werken, was er net de overgang naar de nieuwe, geïntegreerde politie. In dat kader heb ik gewerkt als beleidsadviseur bij de cel Nationale Veiligheid – Strategie en Beleid. Ik heb de federale hervorming dus mee in praktijk gebracht, en de lokale politie begeleid bij de opstart. Vervolgens heb ik een Master in Overheidsmanagement gevolgd en heb ik een drietal jaar als hoofdcommissaris de dienst Diefstal gewapende hand bij de Federale gerechtelijke politie geleid. Daarna heb ik 10 jaar onder de Minister van Binnenlandse Zaken gewerkt, eerst als verbindingsofficier, later als Directeur-Generaal. Na die 10 jaar vond ik dat het tijd was om terug te keren naar de eigenlijke politieorganisatie. Aangezien ik altijd al een voorliefde had voor verkeer, heb ik de overstap gemaakt naar de Federale Wegpolitie.

Waarom maak je nu de overstap naar deze politiezone?

DE SAVEUR: Ik heb geprobeerd om in mijn carrière de gerechtelijke en bestuurlijke kant van politiewerk te combineren, maar ik miste nog de lokale component. Ik wou dus altijd al lokaal werken, maar dan wel in mijn eigen streek. Ik heb 26 jaar in Zottegem gewoond en woon nu al 22 jaar in Sint-Lievens-Houtem. De positie die vrijkwam was dus mijn ideale kans om de lokale werking in mijn eigen streek beter te leren kennen.

Jan, je werkt sinds 2008 als korpschef binnen deze politiezone. Hoe heb je de zone in die tijd zien veranderen?

DE SUTTER: Ik begon hier kort na de politiehervorming. Op dat moment werkten in deze brigades nog veel ex-gemeentepolitie en ex-rijkswacht, mensen die 20, 30, soms zelfs 40 jaar in dit grondgebied gewerkt hadden. Van in het begin heeft het mij verwonderd hoe sterk die lokale band was. Als er iets gebeurde in de zone, hadden wij daar heel snel informatie over, net omdat onze mensen iedereen kenden. Nu zie je dat collega’s veel mobieler zijn. Dat heeft absoluut zijn voordelen, maar de kennis binnen de gemeente heb je minder. Dat wordt nu opgevangen door allerlei applicaties voor informatie-uitwisseling. Daarnaast is het takenpakket van de politie enorm uitgebreid, maar het personeelsbestand groeide niet mee. Daarom rekenen we nu, veel meer dan vroeger, op samenwerking tussen de zones. Tot slot heb ik de samenleving de voorbije jaren toch wel een stukje zien verruwen, als dat het juiste woord is. Onderling respect is niet meer vanzelfsprekend.

_dsc6057-bewerkt-(1)-7HWSN3

DE SAVEUR: Respect is inderdaad geen evidentie meer. Niet alleen bij de politie, maar ook bij huisartsen, verpleging, leerkrachten…

DE SUTTER: Vroeger verzette ik mij bijna tegen het dragen van een kogelwerende vest, dat was niet nodig en schrok de mensen af. Nu kijk ik er op toe dat de collega’s zeker hun kogelwerende vest dragen. Je voelt immers dat de samenleving onder druk staat. Al is er vooral een subjectief onveiligheidsgevoel, want als je de objectieve cijfers op vlak van veiligheid en leefbaarheid in onze zone bekijkt, zitten wij nog altijd heel goed.

Tom, jij kijkt met een frisse blik naar de zone. Welke uitdagingen zie je?

DE SAVEUR: We moeten ervoor zorgen dat onze organisatie futureproof is. Met cybercriminaliteit is er bijvoorbeeld een nieuwe vorm van criminaliteit bijgekomen. We moeten zorgen dat de politie daar de vinger aan de pols houdt en de juiste methodes, kennis en expertise heeft. Verder moeten we ervoor zorgen dat iedereen in de organisatie mee is in de technologische evolutie. Er bestaan zoveel apps en tools, dat je heel makkelijk die trein mist. Technologie blijft echter een tool en geen doel. Mensen moeten hun basiswerk kunnen doen, met ondersteuning van die tools. Tot slot gaan er de komende jaren heel wat collega’s met pensioen. We moeten de continuïteit bewaren en nieuwe mensen opleiden, maar onszelf ook in de markt zetten als een goede werkgever. En we moeten ervoor zorgen dat de medewerkers hier graag zijn, dat ze na hun shift tevreden naar huis gaan. Aan uitdagingen dus geen gebrek. We moeten ervoor zorgen dat we klaar zijn voor de toekomst, zodat mensen kunnen betrouwen op en vertrouwen hebben in de politie.

We moeten ervoor zorgen dat we klaar zijn voor de toekomst, zodat mensen kunnen betrouwen op en vertrouwen hebben in de politie.

Tom De Saveur

Jan, waarom is je collega een ideale opvolger?

DE SUTTER: Politiewerk is werken met mensen, voor mensen. Dat heb ik zelf altijd zo gezien, en ik heb het gevoel dat Tom daar heel hard bij aansluit. Hij zit in met het welzijn van zijn eigen mensen, en kiest bewust voor deze zone om iets te betekenen voor zijn eigen gemeenschap.

Nog een laatste goede raad voor uw opvolger?

DE SUTTER: Doe wel en zie niet om. Als je voor jezelf in eer en geweten meent dat je op een correcte manier en in overleg een beslissing hebt genomen, ga er dan voor en probeer je de kritiek niet aan te trekken. Die komt er sowieso en je kan niet voor iedereen goed doen. Denk aan je eigen welzijn, want alleen als je je als korpschef goed in je vel voelt, kan je iets betekenen voor je korps.

de-sutter-2-UO7Kv4

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de samenwerking doorheen de voorbije jaren. Als onze drie gemeenten nog steeds een veilige en leefbare omgeving vormen dan is dit enkel door de goede samenwerking tussen de politie en alle haar partners. In het bijzonder wens ik een woordje van dank te richten aan de drie burgemeesters en aan alle collega's voor het vertrouwen en voor de steun die ik mocht ontvangen. Het was voor mij een voorrecht om korpschef te mogen zijn van ons korps. Tot slot wens ik Tom alle succes toe!

Woordje van dank van Jan De Sutter