Klimaatgezond Zottegem

Het klimaat daagt ons uit

Hoe ernstig jij de klimaatverandering ook neemt, we kunnen er niet om heen dat we heel wat uitdagingen het hoofd moeten bieden. Langere periodes van droogte en dus een tekort aan drinkwater, felle rukwinden, hevigere buien met wateroverlast tot gevolg, …

Zottegem gaat de uitdaging aan

De stad Zottegem wil samen met jou deze en toekomstige problemen aangaan. Met haar deelname aan het project "Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen” heeft de stad immers een klimaatgezonde reflex ontwikkeld. Binnen dit project werken we samen met 12 andere gemeenten aan een regionaal klimaatactieplan waarbij we tegen 2030 streven naar 40% minder CO2-uitstoot en een aanpak om de gevolgen van de klimaatverandering te temperen.

Samen voor een klimaatgezonde toekomst

De rode draad doorheen dit verhaal? We zullen pas resultaten boeken als we er met z’n allen onze schouders onder zetten: inwoners, bedrijven, organisaties, scholen, landbouwers, de stad, de Provincie, …
 
Het woord "klimaatactieplan” geeft het ook al weg; we houden het niet bij theorie. We bepalen ook de acties waarmee we onze doelstellingen helpen realiseren. Dit verloopt via een participatief proces.
 
Tijdens het klimaatteam in september 2017 wisselden ambtenaren van verschillende diensten onderling al hun ideeën uit.
 
Daarna waren onze inwoners aan zet: op de klimaattafel van 21 november 2017 sprokkelden we wilde en minder wilde plannen en suggesties rond volgende thema’s: adaptatie, consuminderen, hernieuwbare energie, mobiliteit en wonen. Het bleek een succesformule: opgeluisterd met een woordje van de schepen, met een lokale lekkernij in de hand en geëngageerde mede-inwoners rond de tafel.
 

Enkele ideeën uit Zottegem in de spotlights


  • "Verminder goederentransport door bv. een centraal depot op te richten waar postpakketjes geleverd en opgehaald kunnen worden.” (mobiliteit)
  • "Stimuleer multimodaal vervoer door bv. de fietsinfrastructuur rond het station van Zottegem te verbeteren of er extra parkeerplaatsen te voorzien.” (mobiliteit)
  • "Informeer, sensibiliseer en verleen gratis advies aan huishoudens rond rationeel energiegebruik, energetische renovaties en hernieuwbare energie.” (hernieuwbare energie)
  • "Organiseer groepsaankopen voor bv. LED-verlichting.” (hernieuwbare energie)
  • "Verplicht een bepaald EPC-niveau bij verkoop of verhuur.” (wonen)
  • "Herontwikkel wijken door een wijkgerichte aanpak met o.a. aandacht voor gebundeld wonen, compacter wonen, kwalitatieve appartementen, hogere gebouwen, minder garages, meer groen, meer open ruimte.” (wonen)
  • "Zet een deelsysteem op voor grote machines en toestellen waarbij scholen van het stadsbestuur kunnen lenen.” (consuminderen)
  • "Stimuleer het eten van minder vlees.” (consuminderen)
  • "Voer een klimaattoets in die de impact met betrekking tot adaptatie nagaat voor alle beleidsbeslissingen.” (adaptatie)
  • "Vergroen de omgeving door bv. bossen aan te planten, inheems groen aan te platen in dreven/straten/bermen, tegeltuinen en groendaken te stimuleren.” (adaptatie)

Wat na de klimaattafel?

Uit de honderden ideeën die in de eerste fases van het proces zijn verzameld, zal het klimaatteam van Zottegem in maart 2018 de maatregelen naar prioriteit ordenen. Het eindresultaat moet een lijst van maatregelen zijn die samen een reductie van 40% CO2 opleveren en de gevolgen van de klimaatverandering temperen.
In een laatste, essentiële stap zal de stad echt haar klimaatgezonde engagement bewijzen. Voor de gekozen acties moeten budgetten voorzien worden. Het plan dient nog voor de zomer goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.

 



Contactgegevens

Stad Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem
09 364 65 00
Btw BE 0207 444 990
Contacteer ons


© Stad Zottegem - Alle Rechten Voorbehouden - Powered by The eForum Factory