Home  /  Natuur en milieu  /  Klimaatgezond Zottegem

Klimaatgezond Zottegem


Klimaatplan in uitvoering


Dat we het menen met ons engagement, maakten we duidelijk door onze deelname aan het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen dat in 2017 werd opgestart. Samen met de projectpartners (13 lokale besturen, Provincie Oost-Vlaanderen, streekontwikkelingsintercommunale SOLVA en Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen) willen we tegen 2030 de CO2-uitstoot met 40% verminderen en onze regio weerbaar maken tegen de klimaatverandering.


Ambitieus plan

Na een jaar hard werken aan een klimaatplan voor onze stad en de regio mag het resultaat gezien zijn. In totaal werden meer dan 68 maatregelen en 327 acties geformuleerd, zowel om de CO2-uitstoot te verminderen (mitigatie), als om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan (adaptatie). Een flinke to-do-lijst dus voor het stadsbestuur, onze inwoners, bedrijven, scholen en verenigingen. Want alleen samen kunnen we het klimaatplan ook echt realiseren. Ontdek hieronder de hoofdlijnen van het klimaatplan in een notendop. Wil je het volledige klimaatplan raadplegen, download het dan onderaan deze pagina.   


Gemeenten aan zet

Jaarlijks produceren de 13 steden en gemeenten samen 850.000 ton CO2 of 3,9 ton CO2 per inwoner. En deze grote ecologische voetafdruk kan een pak kleiner. 
We nemen als stad zelf het goede voorbeeld door onze eigen gebouwen, het eigen wagenpark en de openbare verlichting zuinig te maken. We gaan nog een stap verder door een klimaattoets in te voeren bij het nemen van relevante beslissingen. Zo ondernemen we altijd actie in lijn met de doelstellingen uit het klimaatplan.

Daarnaast willen we jullie - onze inwoners, bedrijven, landbouwers, organisaties - ook stimuleren om zelf klimaatgezonde keuzes te maken. Op de fiets naar het werk, kleiner gaan wonen, zonnepanelen op elk geschikt dak, energie-efficiënte bedrijfsgebouwen, … We staan alvast klaar met een pak maatregelen onder de arm om jullie hierin te ondersteunen.


Doe ook mee!

Zit je net als alle projectpartners op hete kolen om het plan effectief mee te realiseren? Maak je dan als geëngageerd bedrijf, school, vereniging, burger, gezin, landbouwer, freelancer bekend op klimaatgezond@so-lva.be en ga mee op weg naar een klimaatgezonde regio.