Beloning afvalarme evenementen

Als stadsbestuur willen we de verenigingen belonen die inspanningen leveren om hun evenementen afvalarm te organiseren. Dit reglement kan gezien worden als tegenhanger van het GAS-reglement dat gericht is op het sanctioneren (geven van boetes).
Op de gemeenteraad van 20 juni 2016 werd het reglement 'De Sanitary' goedgekeurd:
 
Artikel 1. Doel
Stadsbestuur Zottegem wil de Zottegemse verenigingen, sportclubs, buurtcomités, scholen stimuleren om hun evenement afvalarm te maken.
 
Artikel 2. Doelgroepen en locatie
Wie mag meedoen? Verenigingen, sportclubs, buurtcomités, scholen met secretariaat in Zottegem die een evenement organiseren, waarvoor geen BNIP (Bijzonder Nood- en InterventiePlan) vereist is. Mogelijke evenementen die in aanmerking komen zijn muziekoptredens, sportwedstrijden, eetfestijnen, buurtfeesten, schoolfeesten … Eénzelfde evenement kan slechts 1x een aanvraag indienen.
Er worden geen particuliere aanvragen behandeld.
Het evenement moet op Zottegems grondgebied plaatsvinden.
 
Artikel 3. Procedure
§1. Het aanvraagformulier is verkrijgbaar via de website van de stad Zottegem.
Het aanvraagformulier moet digitaal ingediend worden via milieudienst@zottegem.be vóór
1 januari 2018 (voor evenementen georganiseerd tussen 1 januari 2017 en
31 december 2017). Het aanvraagformulier is een excel-document. Het aanvraagformulier moet opgeslagen worden als volgt: naam organisatie_SANITARY_naam evenement_jaar organisatie.
§2. De milieudienst stuurt een mail als bevestiging van ontvangst van de aanvraag.
§3. De milieudienst onderzoekt alle aanvragen en kan bewijzen vragen aan de organisatie om de aanvraag te verduidelijken. Bij niet-ontvangst van bewijzen binnen de 14 dagen wordt de aanvraag geannuleerd.
§4. De milieudienst legt alle aanvragen voor aan het schepencollege.
§5. Alle aanvragers worden per mail op de hoogte gebracht van de beslissing van het schepencollege.
 
Artikel 4. Premie:
De beste 3 organisaties ontvangen een premie:
  • Voor de eerste plaats: 500 euro.
  • Voor de tweede plaats: 300 euro.
  • Voor de derde plaats: 200 euro.
Deze premies worden uitbetaald binnen de 14 dagen na bekendmaking van de winnaars.
 
 
Artikel 5. Inwerkingtreding (en duurtijd)
Dit reglement treedt in werking na goedkeuring door de gemeenteraad en na bekendmaking en is geldig voor alle evenementen georganiseerd tussen 1 januari 2017 en 31 december 2017.