Afvalophaling

Je huishoudelijk afval wordt ingezameld door ILvA. Dat is een intergemeentelijk samenwerkingsverband van 15 steden en gemeenten, die via ILvA de handen in elkaar slaan om je afval zo efficiënt en milieuvriendelijk mogelijk in te zamelen en te laten verwerken.

Restfractie, PMD, GFT, papier/karton, glas, grofvuil en snoeiafval/tuinafval worden aan huis ingezameld. Je kan ook terecht in de 15 ILvA-recyclageparken, verspreid over de verschillende steden en gemeenten in het werkingsgebied.

Alle info over hoe je je afval moet aanbieden, de tarieven en de afvalkalender vind je op www.ilva.be.

Heb je geen afvalkalender ontvangen? Neem dan contact op met de milieudienst via milieu@zottegem.be.

Gewogen diftar van start in Zottegem op 5 april

De omschakeling naar het systeem van gewogen diftar betekent concreet dat de gele zakken vervangen worden door grijze afvalcontainers voor het ophalen van restafval. Vanaf dan betaal je ook per kilogram voor zowel je restafval als je GFT-afval, via jouw afvalrekening bij ILvA. 

Diftar betekent ‘gedifferentieerd tarief: afhankelijk van het type afval betaal je een ander tarief. En hoe moeilijker dat afval gerecycleerd kan worden, hoe duurder. Het is een andere manier van omgaan met afval, en afval verwerken heeft nu eenmaal zijn prijs. Betalen per kilo is vooral een eerlijkere manier om afvalverwerking te betalen. 

Hoe gaat dit praktisch in zijn werk? 

Vanaf 5 april 2021 moet je jouw afval in de afvalcontainers aanbieden. Dan wordt zowel je restafval (grijze container) als GFT (groene container) gewogen en betaal je per kilogram. 

Betalen doe je via een afvalrekening bij ILvA. Telkens je restafval- en GFT-containers worden geledigd, gaat het bedrag automatisch van die afvalrekening af. Zorg ervoor dat er altijd voldoende geld op je afvalrekening staat. ILvA stelt zelf 35 euro voor. Dat mag meer of minder zijn, als inwoner kies je dit zelf. Pas als je saldo onder 0 gaat, wordt je huisvuil niet meer opgehaald. Bedraagt je saldo 12,50 euro of minder, dan word je verwittigd. 

Vanaf 5 april 2021 kan je dus ook geen gele zakken en GFT-stickers meer gebruiken. Stad Zottegem voorziet tussen woensdag 7 april en woensdag 5 mei 2021 verschillende momenten om jouw overschot van gele zakken en stickers om te ruilen: telkens op woensdagnamiddag van 13.30 tot 16.00 uur en op zaterdagvoormiddag van 09.30 tot 12.00 uur, op de parking van het AC Sanitary. Breng zeker jouw identiteitskaart mee, de teruggave wordt op jouw afvalrekening gestort.

Sociale correcties en premies

Met de invoering van de gewogen diftar zijn ook de sociale correcties aangepast aan de actuele situatie: 
  • Onthaalouders die vergund zijn door Kind en Gezin kunnen genieten van een toelage van 125 euro per jaar. Meer info via 09 345 58 38 of gezinsopvang@ocmw.zottegem.be.
  • Gezinnen met jonge kinderen (< 2 jaar) ontvangen 25 euro per jaar: dit bedrag zal automatisch door de stad Zottegem op de afvalrekening gestort worden. Je hoeft hier zelf niets voor te doen.
  • Personen met een handicap, leefloners en ouderen die beroep doen op een zorgbudget, kunnen rekenen op een financiële tegemoetkoming van maximum 35 euro per jaar. Mensen met chronische incontinentieproblemen hebben recht op een financiële tegemoetkoming van 75 euro per jaar. Voor meer info, contacteer het Sociaal Huis op het nummer 09 364 57 23.

Waarom gewogen DIFTAR?

  • De afvalberg moet kleiner, zeker de hoeveelheid restfractie, want dat afval wordt verbrand en gaat verloren.
  • Je bent verantwoordelijk voor je eigen afvalkost, en betaald zelf voor elke kilogram afval die je aanbiedt.
  • Door nog beter te sorteren kan jij je afvalrekening laag houden en zorg je voor een beter milieu.
  • Containers zijn een duurzame oplossing en worden na een lange levensduur gerecycleerd. Gele zakken daarentegen moeten verbrand worden.
  • Beter voor de gezondheid van de ILvA medewerkers die geen duizenden kilo’s aan volle zaken moeten dragen
  • Administratief biedt de chip voordelen en kunnen klachten sneller opgevolgd worden.

Heb je nog vragen? Op www.ilva.be/gewogendiftar vind je heel wat info. Je kan ook steeds contact opnemen met ILvA via het gratis nummer 0800 98 002 van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 17 uur. 

 


Omgeving en milieu

Administratief Centrum Sanitary
Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem
 
Vraag over een omgevingsvergunning? 09 364 65 06 of omgeving@zottegem.be
Vraag voor de milieudienst? 09 364 65 13 of milieu@zottegem.be

Maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur.Contactgegevens

Stad Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem
09 364 65 00
Btw BE 0207 444 990
Contacteer ons


© Stad Zottegem - Alle Rechten Voorbehouden - Powered by The eForum Factory