Natuur en milieu

Afval en composteren

Een goed afvalbeheer zorgt voor een leefbare stad: van sorteren tot huisvuilophaling en composteren.

Klimaatgezond Zottegem

Zottegem is met het Klimaatgezond project een stevig engagement aangegaan om tegen 2030 40% minder CO2 uit te stoten.

Landschapsbeheerplannen

Landschapsbeheerplannen vormen een handig werkinstrument voor beheerders van natuurterreinen en landschappen in onze regio.

Masterplan openbare verlichting

Met dit masterplan streven het stadsbestuur en Eandis naar een energiezuinige en uniforme openbare verlichting in Zottegem.

Parken en groen

Groen en natuur zorgen voor een leefbare en gezonde stad. Elke inwoner draagt zijn verantwoordelijkheid.

Sterilisatie van zwerfkatten

Sterilisatie en castratie zijn de beste en meest diervriendelijke oplossing om eventuele overlast van zwerfkatten in onze stad tegen te gaan.

Verdelging van ongedierte

Het stadsbestuur gaat samen met de inwoners van de stad de strijd aan tegen ongedierte. Hier vindt u alvast enkele preventieve tips.