Home  /  Natuur en milieu

Natuur en milieu


Afval en composteren

Een goed afvalbeheer zorgt voor een leefbare stad: van sorteren tot huisvuilophaling en composteren.

Bijenroutes

In elke Zottegemse deelgemeente staat een bijenhotel waaraan een wandelroute en zoektocht gekoppeld is.

Burgerbudget voor klimaatacties

We lanceren een nieuw burgerbudget in 2023! Na het grote succes van vorig jaar dagen we jou uit om duurzame projectvoorstellen in te dienen.

Educatief Centrum Beisloven

Eindelijk is het zover, het nieuw educatief centrum Beisloven opent de deuren! Ontdek de groene long in ons centrum tijdens de officiële opening op 7 oktober.

Erkenning ramp - Droogte van 2022

De droogte tijdens de zomer van 2022 zorgt voor veel schade bij landbouwers. Om landbouwers te helpen bij een schadeaanvraag, werd de gemeentelijke schadecommissie bijeengeroepen.

Klimaatgezond Zottegem

Zottegem is met het Klimaatgezond project een stevig engagement aangegaan om tegen 2030 40% minder CO2 uit te stoten.

Landschapsbeheerplannen

Landschapsbeheerplannen vormen een handig werkinstrument voor beheerders van natuurterreinen en landschappen in onze regio.

Maai mei niet

Je merkte het misschien op maar wij lieten het gras groeien in mei! Het lange gras in Zottegem komt door het initiatief Maai Mei Niet.

Masterplan openbare verlichting

Met dit masterplan streven het stadsbestuur en Eandis naar een energiezuinige en uniforme openbare verlichting in Zottegem.

Parken en groen

Groen en natuur zorgen voor een leefbare en gezonde stad. Elke inwoner draagt zijn verantwoordelijkheid.

PFAS in Zottegem

Na het verkennend bodemonderzoek aan de brandweerkazerne op de Meengracht wordt geadviseerd om meer no regret-maatregelen te nemen in het gebied rond die locatie.

Premies en subsidies

Stad Zottegem ondersteunt burgers bij natuur- en milieuvriendelijke investeringen aan de hand van premies en subsidies. Een overzicht vind je hier.

Riviercontract: de Zwalm

Met het riviercontract willen we een optimale balans bewaren tussen de verschillende functies van de Zwalm voor de ecologie, de economie en de waterhuishouding van de omgeving. In deze tekst stellen we onze visie graag aan je voor.

Sterilisatie van zwerfkatten

Sterilisatie en castratie zijn de beste en meest diervriendelijke oplossing om eventuele overlast van zwerfkatten in onze stad tegen te gaan.

Trage wegen

Zowel voor functioneel als recreatief gebruik worden 'Trage Wegen' voor niet-gemotoriseerd verkeer opgewaardeerd in onze stad.