Home  /  Economie en werken  /  Werken in Zottegem  /  Vrijwilligerswerk  /  Belangrijke informatie voor verenigingen en organisaties

22 mrt 2023

Belangrijke informatie voor verenigingen en organisatiesWerken met vrijwilligers

Ga je aan de slag met vrijwilligers? Dan vind je hier tal van tips om je vrijwilligerswerking goed op te bouwen!

Vrijwilligerswet voor vrijwilligers samengevat

De vrijwilligerswet regelt het vrijwilligerswerk in heel België. De wet omschrijft wat vrijwilligerswerk precies inhoudt, wie mag vrijwilligen en in welke organisaties.

Vlaams Decreet Vrijwilligerswerk samengevat

Het Vlaams Decreet Vrijwilligerswerk geldt voor Vlaamse organisaties, met een erkenning of structurele subsidiëring van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het Decreet legt extra spelregels voor het inschakelen van vrijwilligers vast.

Mag jij vrijwilligers inschakelen?

Mensen vrijwilligen altijd in opdracht van een organisatie. De organisatie kan elke feitelijke vereniging, private of publieke rechtspersoon zonder winstoogmerk zijn

Verzekeringsplicht in de vrijwilligerswet

De vrijwilliger is beschermd. Daarom voorziet de wetgever een verzekeringsplicht voor heel wat vrijwilligersorganisaties, maar niet allemaal.

Verzekeringsplicht in het decreet

De verzekeringsplicht in het Vlaams Decreet Vrijwilligerswerk gaat nog een stapje verder dan de vrijwilligerswet. Als je organisatie onder dit decreet valt, moet ze zich verplicht verzekeren voor een aantal zaken.

Administratieve verplichtingen

Voor wat en wie moet je de gegevens van je vrijwilligers bijhouden? Wat moet je op papier hebben om in orde te zijn voor de fiscus, de verzekeringen en de overheid?

Kosten en vergoedingen

Vrijwilligers mogen geen loon ontvangen. Je kan hen wel een kostenvergoeding aanbieden en gemaakte kosten terugbetalen.

Modeldocumenten

Download gratis modeldocumenten, bijvoorbeeld een sluitende informatienota of kostennota.