Home  /  Cultuur, sport en vrije tijd  /  Sporten in Zottegem  /  Vergunning sportevent op de weg

Vergunning sportevent op de weg


Organiseer je een wielerwedstrijd, een wielertoeristentocht, een mountainbiketocht, een veldtoertocht of een jogging? Dan heb je daarvoor een vergunning nodig. De link naar de aanvraagformulieren vind je onderaan terug! 


Competitieve wielerwedstrijd

Op 1 januari 2020 ging het nieuwe K.B. betreffende wielerwedstrijden in voege met uitzondering van de bepalingen i.v.m. de alle terrein wedstrijden, die al op 1 september 2019 in werking getreden zijn. Het volledige K.B. van 28 juni 2019 en de omzendbrief vind je terug onder downloads.
 
Voor elke wielerwedstrijd in competitief verband met meerdere deelnemers, een tijdsopname en/of een klassement (zowel op gesloten omloop, als open omloop en een wedstrijd in lijn) dien je deze nieuwe procedure te volgen. 


Aanvraag competitieve wielerwedstrijd

Jouw aanvraag dien je minimaal veertien weken voor de wedstrijd in bij iedere bevoegde burgemeester, bij voorkeur digitaal. Bij wedstrijden in lijn dient de aanvraag digitaal ingediend te worden. Vergunningsaanvragen die niet binnen deze termijn ingediend zijn, zijn niet ontvankelijk.

Om een vergunning aan te vragen, bezorg je ons één exemplaar van elk van deze documenten:
  • een volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend aanvraagformulier met alle info zoals opgesomd in het K.B. van 28/06/2019
  • een duidelijk gemeentelijk plan met aanduiding van het parcours (gemeenteweg = groen, gewestweg = rood);
  • de digitale route in een gpx-, gml- of kml-bestand (mailen naar sportdienst@zottegem.be);
  • Ten laatste acht weken voor de wedstrijd dient de organisator een bewijs van verzekering voor te leggen aan elke bevoegde Burgemeester


Bezorg ons jouw aanvraag gericht aan de burgemeester:
  • bij voorkeur via e-mail: sportdienst@zottegem.be
  • per post: sportdienst Zottegem, Bevegemsevijvers 1, 9620 Zottegem
  • ter plaatse bij de sportdienst tegen ontvangstbewijs

Wielertoeristen-, mountainbike- of veldtoertocht

Een vergunning aanvragen voor een wielertoeristen-, mountainbike- of veldtoertocht, gebeurt via het e-loket van Sport Vlaanderen. Via de e-tool kan u alle nodige gegevens inbrengen en wordt uw aanvraag verstuurd naar alle betrokken gemeenten. De vergunning is nadien ook beschikbaar in deze e-tool.

ik vraag een vergunning aan


Jogging of ander recreatief sportevent

Voor alle recreatieve evenementen zonder tijdsopname en/of klassement op de openbare we, dien je een volledig ingevuld aanvraagformulier in.

Gerelateerde pagina'sSportdienst

Bevegemsevijvers 1, 9620 Zottegem
09 364 53 20

Maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur.