Home  /  Cultuur, sport en vrije tijd  /  Sporten in Zottegem  /  Vergunning sportevent op de weg

Vergunning sportevent op de weg


Organiseert u een wielerwedstrijd, een wielertoeristentocht, een mountainbiketocht, een veldtoertocht of een jogging, dan heeft u daarvoor een vergunning nodig.

Op 1 januari 2020 ging het nieuwe K.B. betreffende wielerwedstrijden in voege met uitzondering van de bepalingen i.v.m. de alle terrein wedstrijden, die reeds op 1 september 2019 in werking getreden zijn. Het volledige K.B. van 28 juni 2019 en de omzendbrief vindt u terug onder downloads.
 
Voor elke wielerwedstrijd in competitief verband met meerdere deelnemers, een tijdsopname en/of een klassement (zowel op gesloten omloop, als open omloop en een wedstrijd in lijn) dient u een nieuwe procedure te volgen. 
 
Voor alle recreatieve evenementen zonder tijdsopname en/of klassement (wielertoeristentocht, mountainbiketocht, veldtoertocht of jogging) op de openbare weg blijft de procedure van aanvragen ongewijzigd.
 
De link naar de aanvraagformulieren vindt u onderaan terug. 


Competitieve wielerwedstrijd

Dien uw aanvraag minimum 14 weken in voor de wedstrijd bij iedere gevoegde burgemeester, bij voorkeur digitaal. Bij wedstrijden in lijn dient de aanvraag digitaal ingediend te worden.

Vergunningsaanvragen die niet binnen deze termijn ingediend zijn, zijn niet ontvankelijk.

Om een vergunning aan te vragen, moet u ons één exemplaar van elk van deze documenten bezorgen:

 • een volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend aanvraagformulier met alle info zoals opgesomd in het K.B. van 28/06/2019
 • een duidelijk gemeentelijk plan met aanduiding van het parcours (gemeenteweg = groen, gewestweg = rood);
 • de digitale route in een gpx-, gml- of kml-bestand (mailen naar  sportdienst@zottegem.be);
 • Ten laatste  8 weken voor de wedstrijd dient de organisator een bewijs van verzekering voor te leggen aan elke bevoegde Burgemeester
Bezorg ons uw aanvraag gericht aan de burgemeester:
 • bij voorkeur via e-mail: sportdienst@zottegem.be  
 • per post: sportdienst Zottegem, Bevegemsevijvers 1, 9620 Zottegem
 • ter plaatse bij de sportdienst tegen ontvangstbewijs


Wielertoeristen-, mountainbike- of veldtoertocht

Een vergunning aanvragen voor een wielertoeristen-, mountainbike- of veldtoertocht, gebeurt via het e-loket van Sport Vlaanderen. Via de e-tool kan u alle nodige gegevens inbrengen en wordt uw aanvraag verstuurd naar alle betrokken gemeenten. De vergunning is nadien ook beschikbaar in deze e-tool.

ik vraag een vergunning aan


Jogging 

Om een vergunning aan te vragen voor joggingevenement, moet u ons één exemplaar van elk van deze documenten bezorgen:
 • een volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend aanvraagformulier met een opsomming van alle straten van het parcours;
 • een duidelijk gemeentelijk plan met aanduiding van het parcours (gemeenteweg = groen, gewestweg = rood);
 • de digitale route in een gpx-, gml- of kml-bestand (mailen naar  sportdienst@zottegem.be);
 • een kopie van het verzekeringsbewijs wanneer het om een inrichting (vertrek in Zottegem) gaat.
Bezorg ons uw aanvraag gericht aan de burgemeester:
 • bij voorkeur via e-mail: sportdienst@zottegem.be  
 • per post: sportdienst Zottegem, Bevegemsevijvers 1, 9620 Zottegem
 • ter plaatse bij de sportdienst tegen ontvangstbewijs
Dien uw aanvraag minstens 14 weken voor de datum van het sportevenement in. Laattijdige aanvragen worden geweigerd. 

Gerelateerde pagina'sSportdienst

Bevegemsevijvers 1, 9620 Zottegem
09 364 53 20

Maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur.