Home  /  Cultuur, sport en vrije tijd  /  Jong in Zottegem  /  Jeugddienst

Jeugddienst


De jeugddienst is een dienst op maat van de jeugd van onze stad. Ze richt zich in haar werking vooral op de realisatie van het plaatselijke jeugdwerk: begeleiden van jeugdverenigingen, de jeugdraad, speelpleinwerking, grabbelpas, enz.
 
De jeugddienst is, samen met het jongerenadviescentrum, gevestigd in Jeugdhuis De Muze.
 
Wat doet de jeugddienst?
 • Ondersteuning van de lokale jeugdverenigingen, met de stedelijke jeugdraad als belangrijke partner. Als adviesraad is het immers hun taak om alle noden en behoeften van kinderen en jongeren in de stad door te spelen aan het stadsbestuur.
 • Administratie van de jeugdraad en ondersteuning van hun activiteiten
 • Uitbouw van de speelpleintjes in Zottegem
 • Vakantiewerking speelpleinwerking 't Hemelrijk tijdens de paas- en zomervakantie
 • Vakantiewerking Grabbelpas tijdens alle schoolvakantie, behalve kerst
 • Organiseren van cultuurkampen tijdens de zomervakantie
 • Uitleendienst: dankzij subsidies van de Vlaamse Gemeenschap konden we al heel wat zaken aankopen, zoals een springkasteel, stereo-installatie, knutselmateriaal, schmink, clownkostuums … Alle Zottegemse jeugdverenigingen kunnen dit materiaal aan sterk verminderde prijs ontlenen.
 • Fuifbeleid en administratie van de fuifzaal
 • Buurtspeelpleintjes
 • Jeugdinformatie
 • Organisatie Openspelendag, Buitenspeeldag, Dag & Nacht van de jeugdbeweging …


Jeugddienst

Beislovenstraat 4, 9620 Zottegem
09 367 91 98
jeugddienst@zottegem.be
Website
Facebook

 • Maandag van 14 tot 17 uur
 • Dinsdag van 9.30 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur
 • Woensdag van 9.30 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur
 • Donderdag van 14 tot 17 uur
 • Vrijdag van 9.30 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur