Aanvraag corona steunmaatregelen

Aanvraag logistieke ondersteuning : hygiënisch materiaal voor sport-, jeugd- en cultuurverenigingen

Stad Zottegem kreeg bijna 273.000 euro uit het Vlaams noodfonds ter ondersteuning van lokale sport-, jeugd- en cultuurverenigingen. Deze middelen worden verdeeld over drie subsidiesleutels: logistieke ondersteuning, hinderpremies ter compensatie van inkomstenverlies wegens corona, en injectiesubsidies. Nu heel wat verenigingen heropstarten na het zomerverlof is in eerste instantie een aanvraagformulier aangemaakt voor het verkrijgen van hygiënisch materiaal, als onderdeel van de eerste subsidiesleutel ‘Logistieke ondersteuning’. 

Vanuit Stad Zottegem wordt hygiënisch materiaal aangekocht in bulk dat elke sport-, jeugd- en cultuurvereniging kan gebruiken voor de organisatie van hun activiteiten. De verenigingen worden door een werkgroep – vertegenwoordigd door de drie sectoren sport, jeugd en cultuur – opgedeeld in drie categorieën namelijk klein, middelgroot en groot. In functie van de categorie heeft elke vereniging éénmalig recht op een maximumbedrag. 

Dit maximumbedrag kan ofwel rechtstreeks uitbetaald worden aan verenigingen op basis van een factuur van aangekocht hygiënisch materiaal in 2020 ofwel wordt een pakket aangeboden ter waarde van dat maximumbedrag. Het pakket omvat mondmaskers, alcoholgel, alcoholspray, handschoenen en papieren rollen. 
 
Om in aanmerking te komen voor deze logistieke steunmaatregel, moet je als vereniging een online aanvraag indienen via "Aanvraag logistieke ondersteuning Zottegemse verenigingen". Via mail word je dan op de hoogte gebracht van een datum en plaats waar je het pakket kan ophalen.
De aanvraag kan tot uiterlijk 30 november 2020 ingediend worden. Na deze datum worden geen aanvragen meer goedgekeurd.

De werkgroep is ondertussen ook volop bezig met de uitwerking van de hinderpremies en een specifieke aanvraagprocedure daarvoor. Verenigingen die daarover vragen hebben kunnen terecht bij cultuur@zottegem.be
 Contactgegevens

Stad Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem
09 364 65 00
Btw BE 0207 444 990
Contacteer ons


© Stad Zottegem - Alle Rechten Voorbehouden - Powered by The eForum Factory