Home  /  Burgerzaken  /  Dienstverlening burgerzaken  /  Uw identiteit  /  Kids-ID

Kids-ID


De Kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 12 jaar en bevat alle identiteitsgegevens van uw kind én zijn of haar foto. Ook de namen van de ouders staan erop. Alle gegevens zijn zichtbaar op de kaart en zijn ook opgeslagen op een elektronische chip.

De Kids-ID is niet verplicht in België, maar wel voor reizen naar het buitenland. De kaart is:
 • geldig in de meeste Europese landen en in sommige landen daarbuiten, op voorwaarde dat het kind vergezeld is van een ouder met een geldige identiteitskaart;
 • verplicht in alle landen waar geen reispas verplicht is, dus waar u als volwassene ook gewoon met uw identiteitskaart naartoe kunt, zonder dat u een paspoort nodig hebt.
De Kids-ID is heel wat meer dan alleen een identiteitsbewijs en reisdocument:
 • Dankzij de dienst Hallo Ouders biedt de kaart kinderen een extra bescherming in noodgevallen. Hallo Ouders maakt het mogelijk om telefonisch contact op te nemen met de ouders (of familie, vrienden, buren...) wanneer het kind in moeilijkheden verkeert.
 • Kinderen vanaf 6 jaar kunnen de kaart gebruiken om veilig te surfen en te chatten op het internet. Aan de hand van een pincode kunnen ze zich online identificeren. Het document bevat geen handtekeningscertificaat omdat kinderen onder de 12 jaar geen documenten mogen tekenen.
 • In de toekomst kan de kaart ook gebruikt worden als bibliotheekpas, zwembadabonnement, bij de inschrijving op school of als lidkaart van de sportclub. Kids-ID is het resultaat van een samenwerking tussen Child Focus, FOD Binnenlandse Zaken, Fedict en het Rijksregister.

Geldigheidsduur

Een Kids-ID is 3 jaar geldig. De Kids-ID blijft geldig tot de vervaldag ook al is uw kind ondertussen 12 jaar geworden. Op die leeftijd krijgt elke Belg automatisch een elektronische identiteitskaart (eID). Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldig Kids-ID hebben, ontvangen pas automatisch een eID op het moment dat hun kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.

De Kids-ID moet niet vervangen worden wanneer het kind verhuist. Het adres staat enkel op de chip vermeld en kan dus worden aangepast door de gemeente waarnaar het kind zal verhuizen.

Voorwaarden

U kunt enkel een Kids-ID aanvragen, als u het ouderlijk gezag heeft over het kind.

Procedure

 • De aanvraag gebeurt op initiatief van de ouders en is enkel verplicht als u met uw kind naar het buitenland gaat.
 • U vraagt de Kids-ID aan bij het gemeentebestuur waar het kind is ingeschreven.
 • Het kind moet bij de aanvraag aanwezig zijn.
Wanneer u de Kids-ID aangevraagd hebt, krijgt u volgende codes toegestuurd per post:
 • een pukcode om de kaart te activeren;
 • een pincode om de kaart te gebruiken voor elektronische toepassingen;
 • een code 'contact ouders' om het cascadesysteem 'Hallo Ouders' te activeren.

U neemt de codes mee bij het afhalen van de Kids-ID.

Het aanmaken van de Kids-ID duurt 2 tot 3 weken. In drukke periodes kan de productietijd oplopen. Vraag de Kids-ID dus tijdig aan, best een maand voor u op reis vertrekt. Wie te laat aanvraagt, kan nog rekenen op een spoedprocedure, maar de kosten voor die procedure liggen dan wel een stuk hoger.

Belgische kinderen in het buitenland

Belgische kinderen jonger dan 12 jaar die in het buitenland wonen, kunnen een Kids-ID aanvragen bij de Belgische consulaire beroepspost waar ze zijn ingeschreven.

Wat meebrengen?

Bij de aanvraag van een Kids-ID neemt u het volgende mee:
 • de elektronische identiteitskaart (eID) van de ouder die de Kids-ID aanvraagt;
 • eventueel een volmachtformulier als de aanvrager niet de ouder of voogd is;
 • een pasfoto niet ouder dan zes maand van het kind, die voldoet aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat het gezicht van het kind goed zichtbaar is. Het kind moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

 Hoeveel kost het?

 • Standaard procedure: 9,10 euro
 • Dringende (spoed) procedure: 102,40 euro


Burgerzaken

Administratief Centrum Sanitary, Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem
Dienst Burgerzaken werkt enkel op afpraak. Een afspraak maken kan online via Zottegem.be/welkom. Hulp nodig? Bel 09 364 65 00.
Openingsuren: 
 • Maandag tot vrijdag: 9.00 - 12.00 u.
 • Woensdagnamiddag: 14.00 - 16.00 u.
 • Donderdagavond: 17.00 - 19.30 u.