Home  /  Burgerzaken  /  Dienstverlening burgerzaken  /  Overlijden  /  Crematie

Crematie


Om een overledene te laten cremeren, hebt u de toelating nodig van het gemeentebestuur.

Procedure

U moet een schriftelijke aanvraag indienen bij de Dienst Burgerzaken waar het overlijden is aangegeven. Meestal is het de begrafenisondernemer die zorgt voor deze aanvraag.

Voor de aanvraag hebt u volgende documenten nodig:
  • de aanvraag tot crematie;
  • een attest van de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld. In dit attest staat vermeld of het om een natuurlijk, gewelddadig of verdacht overlijden gaat:
    - Werd er een natuurlijk overlijden vastgesteld, dan hebt u een tweede verslag nodig van een door het gemeentebestuur aangestelde arts.
    - Bij de vaststelling van een gewelddadig of verdacht overlijden, hebt u de toelating nodig van de Procureur des Konings.

De toestemming tot crematie wordt ten vroegste 24 uur na het indienen van de aanvraag gegeven.

Kan ik zelf beslissen of ik gecremeerd wil worden?

Personen die na hun overlijden gecremeerd willen worden, kunnen tijdens hun leven een laatste wilsbeschikking indienen bij de Dienst Bevolking.

Uitzonderingen

Voor biocrematie (resomeren of verwateren) bestaat nog geen wettelijk kader.


Burgerzaken

Administratief Centrum Sanitary, Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem
Dienst Burgerzaken werkt enkel op afpraak. Een afspraak maken kan online via Zottegem.be/welkom. Hulp nodig? Bel 09 364 65 00.
Openingsuren: 
  • Maandag tot vrijdag: 9.00 - 12.00 u.
  • Woensdagnamiddag: 14.00 - 16.00 u.
  • Donderdagavond: 17.00 - 19.30 u.