Home  /  Burgerzaken  /  Dienstverlening burgerzaken  /  Overlijden

Overlijden


Aanvraag concessie

Een grafconcessie laat toe dat twee overledenen in één graf of nis begraven of bijgezet worden. Er zijn drie soorten concessies: concessie voor kisten in volle aarde, asurnen in een columbariumnis, begraving van asurnen op een urneveld.

Crematie

Welke administratieve stappen moet u ondernemen bij een crematie? En kunt u zelf beslissen of u al dan niet gecremeerd wil worden?

Erfgenaam gezocht

Wanneer iemand overlijdt zonder erfgenamen, spreken we van een erfloze nalatenschap. Indien dit het geval is wordt een onderzoek geopend om erfgenamen terug te vinden.

Erfrechtverklaring

De erfrechtverklaring bevat de erfgenamen van de overledene en wordt gebruikt om sommen geld af te halen tot 750 euro.

Euthanasie

Aan het uitvoeren van euthanasie zijn, naast een schriftelijke wilsverklaring, heel wat vormelijke vereisten verbonden.

Laatste wilsbeschikking

U bepaalt zelf wat er met uw lichaam gebeurt na uw overlijden. Die keuze kunt u laten vastleggen in een laatste wilsbeschikking.

Orgaandonatie

Orgaandonatie kan een leven redden. Het is dan ook belangrijk daar nu al over na te denken en u te registreren als donor.

Overlijdensaangifte

Elk overlijden op het grondgebied van de stad Zottegem moet worden aangegeven bij de dienst burgerlijke stand.