Home  /  Burgerzaken  /  Dienstverlening burgerzaken  /  Niet-Belgen  /  Verblijf in Zottegem

Verblijf in Zottegem


Lang verblijf: meer dan 3 maanden

Personen van vreemde nationaliteit die zich in Zottegem willen vestigen, moeten zich binnen de acht werkdagen na aankomst aanmelden met alle identiteitsbewijzen en stukken betreffende de gezinstoestand en vijf recente pasfoto's (voor kinderen minder dan 12 jaar volstaan twee recente pasfoto's).

Afhankelijk van de aard van het verblijf brengt u ook het tewerkstellingscontract, de arbeidsvergunning, het bewijs van zelfstandige beroepsactiviteit, de beroepskaart of studiegetuigschriften van daglessen mee.

Mogelijke verblijfstitels:
  • een attest van immatriculatie (oranje of paarse kaart)
  • inschrijvingsbewijs in het vreemdelingenregister (witte kaart)
  • een identiteitskaart voor vreemdelingen (gele kaart) geldig voor vijf jaar (nadien vernieuwing zonder bijkomende voorwaarden)
  • een verblijfsvergunning van een onderdaan van een lidstaat der EEG (blauwe kaart) geldig voor vijf jaar (nadien vernieuwing zonder bijkomende voorwaarden).

Kort verblijf: toeristen

Personen van vreemde nationaliteit die als toerist in Zottegem willen verblijven, moeten zich binnen de drie werkdagen na aankomst aanmelden, tenzij hij of zij logeert in een hotel of vakantieverblijf.
Breng alle identiteitsbewijzen en twee recente pasfoto’s mee. U krijgt daarna een aankomstverklaring die geldig is voor de duur van het visum of maximum 3 maanden.

Kandidaat-vluchtelingen

Kandidaat-vluchtelingen die zich in België aanmelden worden door de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel ingeschreven in een wachtregister in afwachting van een beslissing over hun aanvraag.

Kiezen zij Zottegem als woonplaats, dan moeten zij zich daarna aanmelden bij de Dienst Bevolking met alle documenten die ze bij de aanvraag van hun asielaanvraag te Brussel ontvangen hebben, en twee recente pasfoto's.Burgerzaken

Administratief Centrum Sanitary, Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem
Dienst Burgerzaken werkt enkel op afpraak. Een afspraak maken kan online via Zottegem.be/welkom. Hulp nodig? Bel 09 364 65 00.
Openingsuren: 
  • Maandag tot vrijdag: 9.00 - 12.00 u.
  • Woensdagnamiddag: 14.00 - 16.00 u.
  • Donderdagavond: 17.00 - 19.30 u.