Home  /  Burgerzaken  /  Dienstverlening burgerzaken  /  Geboorte  /  Adoptie  /  Een ongekend kind adopteren

Een ongekend kind adopteren


Voorwaarden in België

 • U bent minstens 25 jaar oud.
 • U bent minstens 15 jaar ouder dan het kind dat u adopteert.
 • U volgt het verplichte voorbereidingsprogramma.
 • U wordt geschikt verklaard door de familierechtbank.
U kunt als alleenstaande adopteren of als koppel. Om als koppel te kunnen adopteren moet u:

 • gehuwd zijn;
 • of wettelijk samenwonen;
 • of minstens 3 jaar samenwonen.

Voorwaarden in het land van herkomst

Het land waar het adoptiekind vandaan komt, wil dat het adoptiekind door een geschikt gezin geadopteerd wordt. Ieder land kan dus eigen voorwaarden opleggen, bijkomend aan de Belgische voorwaarden.

Procedure

 1. Aanmelding en registratie. U vindt het aanmeldingsformulier voor de adoptie van een ongekend kind terug op de website van Kind en Gezin.
 2. De voorbereiding op adoptie bestaat uit twee delen: een infosessie en de voorbereidingssessies.
 3. Het VCA bepaalt jaarlijks het instroombeheer. Dit is het aantal kandidaat-adoptieouders dat elk jaar kan starten met de voorbereidingssessies. Tijdens de voorbereidingssessies krijgt u een uitgebreide uitleg over adoptie.
 4. Binnen het jaar na de afronding van de voorbereiding moet u of een advocaat een verzoekschrift indienen bij de griffie van de familierechtbank. Bij het verzoekschrift moeten volgende documenten mee ingediend worden:
  - attest van voorbereiding
  - uittreksel uit het strafregister
  - geboorteakte
  - huwelijksakte of verklaring van wettelijke samenwoning of bewijs van meer dan 3 jaar samenwonen
  - bewijs van woonst en nationaliteit
 5. Op basis van dit verzoekschrift wordt een maatschappelijk onderzoek gestart.
 6. De familierechter beslist of u geschikt bent om te adopteren. Hij baseert zich hiervoor op het verslag van het maatschappelijk onderzoek.  
 7. Na uw geschiktheidsvonnis kunt u een bemiddelingsovereenkomst afsluiten met een adoptiedienst of kiezen voor een zelfstandige adoptie.


Burgerzaken

Administratief Centrum Sanitary, Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem
Dienst Burgerzaken werkt enkel op afpraak. Een afspraak maken kan online via Zottegem.be/welkom. Hulp nodig? Bel 09 364 65 00.
Openingsuren: 
 • Maandag tot vrijdag: 9.00 - 12.00 u.
 • Woensdagnamiddag: 14.00 - 16.00 u.
 • Donderdagavond: 17.00 - 19.30 u.