Update 4 mei 2015

Er is geen probleem met de kleiklinkers.

 

Over de klinkers die bij de stadskernvernieuwing worden gebruikt, werden al heel wat verhalen de wereld ingestuurd. Recent nog werd de kwaliteit in twijfel getrokken en luidden sommigen de alarmbel. Toch is hier niets van aan.

Na een analyse van de kleiklinkers op basis van steekproeven door geaccrediteerde bureaus ’s is zonder meer duidelijk dat de geleverde en al gelegde stenen op het Stationsplein en in de Stationsstraat voldoen aan alle voorwaarden beschreven in het bestek. Voor alle duidelijkheid: in het bestek werd uitdrukkelijk omschreven dat de stenen van A+ kwaliteit moesten zijn, dat is de hoogste kwaliteit. Het is een kwaliteitsniveau dat zelden wordt opgelegd, maar de stad wilde op zeker spelen in deze voor Zottegem bijzonder belangrijke stadskernrenovatie.

Die kwaliteit van de stenen wordt bevestigd door zowel het studiebureau SWBO, aannemer Petillon als leverancier Van De Moortel.

En dus wordt er in principe vanaf morgen, 5 mei, ten laatste vanaf overmorgen 6 mei, verder gewerkt. Eerst wordt de Stationsstraat verder geklinkerd tot aan de Markt. Vervolgens wordt de Markt aangepakt, te beginnen langs de kant van het stadhuis.

Tegelijk werd voor de realisatie van de Egmontkoepel een stabiliteitsingenieur aangesteld.

Zonder tegenslagen moet de Markt tegen het bouwverlof aangelegd zijn.

 
Print...