Update 30 september 2015

Ter hoogte van Crypte:
  • Bekisting, wapening en storten van beton voor de wanden van de bezoekersruimte
Hoogstraat:
 
Van Markt tot Firmin Bogaertstraat:
  • Plaatsen klinkerverharding
Van Firmin Bogaertstraat tot Wolvenstraat: 
  • Uitbraak van verharding en fundering
  • Uitvoeren van rioleringswerken en plaatsen van kolken
  • Uitvoeren van greppels
  • Aanpassingswerken aan keldergaten
  • Plaatsen klinkerverharding
Stationsplein:
 
  • Plaatsen van resterende paaltjes
  • Plaatsen van klinkernagels

 
Print...